Trường THCS Thanh Vân

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

TUẦN 10 (từ ngày 28/10- 02/11/2019)

 

STT

Nội dung công việc

Thời gian

Người

 phụ trách

1

Tăng cường bồi dưỡng các đội tuyển HSG khối 9 chuẩn bị dự thi HSG huyện đợt 1vòng 1

Trong tuần

GV BD

2

Kiểm định chất lượng giữa học kỳ 1 khối 8-9 và chuẩn bị cho kiểm định khối 6-7

Trong tuần

Đ/c Tuấn

3

Ổn định nền nếp dạy thêm, học thêm

Trong tuần

BGH

4

Kiểm tra, ký duyệt giáo án

Thứ 2

BGH, TCM

5

Họp nhận đề kiểm định tại Thị Trấn Thắng

14h 30p thứ 4

BGH

6

Thi HSG khối 9 cấp trường  đợt 1

Từ 8h thứ 7

BGH

7

Các ngày thứ 5-6-7:

+ Buổi sáng: học bình thường theo TKB

+ Buổi chiều: khối 8-9 kiểm định, khối 6-7 học thêm và bồi dưỡng bình thường

Thứ 5,6,7

BGH

 

Các nội dung khác (nếu có) nhà trường sẽ thông báo sau.

 

* Lưu ý: Về việc thi HSG khối 9 cấp trường đợt 1:

 

          - Trong năm học này nhà trường sẽ tổ chức thi HSG cấp trường, các khối đều thi 2 đợt sau đó cộng tổng điểm và trao giải như cách tính của huyện, cụ thể là:

          + Khối 9: đợt 1 vào 02/11/2019, đợt 2 vào 4/12/2019 (lần 2 nhân hệ số 2)

          + Khối 6-7-8: đợt 1 vào 4/12/2019- cùng thi với khối 9, đợt 2 vào khoảng cuối tháng 3/2020 (lần 2 nhân hệ số 2).

          - Đề thi: đợt 1 do GV BD tự ra, đợt 2 do nhà trường ra; thời gian đề 150p; giới hạn đề thi như giới hạn của PGD (nhà trường đã gửi các ĐC).

          - Các thầy cô bồi dưỡng các đội tuyển HSG khối 9 ra đề thi HSG cấp trường đợt 1 (yêu cầu có hướng dẫn chấm cụ thể) và gửi cho ĐC HP- xuantuanhh@gmail.com muộn nhất 10h thứ 5 tuần sau (31/10/2019).

                                                                                                         Phó Hiệu trưởng

 

                                                                                                       Nguyễn Xuân Tuấn